Home \ Disclaimer

Disclaimer

Disclaimer Dutch Meat Importers Association (DMIA)

De DMIA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of (on)bereikbaarheid van de site. Aan de publicatie van informatie op de websites kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de geldende versie van de vermelde regelgeving wordt verwezen naar de teksten zoals die via de officiële kanalen zijn gepubliceerd.

In de voorziening van de berichtgeving door de DMIA is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Het kan echter altijd voorkomen, dat links niet werken of dat de site problemen veroorzaakt voor uw computer. De DMIA kan hier geen verantwoordelijkheid voor nemen.

E-mail disclaimer Dutch Meat Importers Association

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en alleen bestemd voor geadresseerde. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht de afzender te informeren. Ook verzoeken wij u het bericht te vernietigen en de inhoud niet onder derden te verspreiden.

Overname van de informatie van het besloten gedeelte van de site is toegestaan, mits het uitsluitend voor intern gebruik is en hierbij de bron (DMIA) wordt vermeld.

Distributie van deze berichten aan andere bedrijven is verboden.

De Dutch Meat Importers Association sluit elke aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade voortkomende uit het gebruik van (de inhoud van) dit e-mail bericht.